Co je to newsletter?

2. 5. 2013
5 min

Podstata newsletterů

Newsletter je anglický termín označující zpravodaj (leták) zasílaný v elektronické podobě. Jedná se o účinnou formu internetového marketingu, která má za cíl informovat příjemce o novinkách, akcích či událostech. Newsletter je rozesílán pomocí specializovaného systému na distribuci hromadných emailových zpráv. Nejčastěji bývá zpracován v grafické podobě v HTML či jako obrázkový leták. O úspěšnosti newsletteru rozhoduje poutavost zasílaných informací, grafické provedení či doba odeslání zprávy.

 

Newslettery pro zákazníka – hrozba nebo hodnota?

Nyní je zapotřebí rozvést tuto stručnou a obecnou charakteristiku, aby bylo jasné, co je vlastně newsletter. Nejprve je nutné se zaměřit na zákazníka a na jeho představy o newsletterech. Ano, spousta z nich by na otázku ,,Co je newsletter?“ odpověděla, že je to spam. To však není pravda. Zákazníci často sami netuší, že jde o velice úspěšnou komunikační metodu, v rámci které se firma snaží budovat a udržet vztah se zákazníkem. Je to v podstatě důkaz, že firmě záleží na tom, aby byla schopna uspokojit potřeby svých zákazníků. jak nejlíp to umí - nikoliv aby zasílala newslettery proto, že chce zbytečně zahltit jejich emailové schránky. Správně strukturovaný newsletter zákazníka zaujme a zvýší obraty firmy.

 

Co představují newslettery pro firmu?

A co je newsletter z pohledu firem? Pokud je strategie v rámci newsletterů správně nastavena, jde v podstatě o win-win situaci. Znamená to, že zákazník se snadno a rychle dozví např. o akční nabídce, díky které ušetří. Právě toto vyvolá zvýšení poptávky, které bude mít za následek vyšší objem tržeb jednotlivých firem. 

To však neznamená, abyste rozesílali newsletterybez rozmyslu. Je nutné si uvědomit, že newsletter je vlastně produkt, který by měl mít v sobě zahrnuty tzv. 4P marketingového mixu – cena, výrobek, propagace a distribuce. A to tak, že pokud zákazník stráví nad čtením newsletteru nějaký čas, chce, aby dostal určitou protihodnotu v podobě například jasných informací o slevových akcích. Dále musí newsletter zahrnovat uživatelskou přívětivost v podobě srozumitelně a jednoduše dostupným hlavním myšlenkám sdělení. V neposlední řadě je důležitá i konzistence v rámci způsobu celofiremní komunikace.

Výhody newsletterů

Pokud se výše uvedené zásady dodrží, můžeme na otázku: Co je newsletter? odpovědět, že jde o formu konkurenční výhody v podobě:

  • nulových nákladů na distribuci (ve srovnání s tištěným formátem)

  • nižších, téměř minimálníchnákladů na vytvoření newsletteru

  • možnosti snadného odlišení se od konkurence a zaujmutí příjemce pomocí graficky zajímavě zpracované nabídky

  • cíleného oslovení stávajících zákazníků.

 

Jak zvýšit efektivnost newsletterů?

Firmy musí velice pečlivě zvažovat strategii zasílání newsletterů a to z toho důvodu, aby došlo k požadováným pozitivním výsledkům, které emailový marekting  (e-mailing) může mít. V první kroku by se měly snažit vytvořit vlastní databáze, které budou průběžně aktualizovat. Důležitý je i obsah sdělení. Ten by měl být stručný, výstižný, aby nezatěžoval a příliš nezatěžoval příjemce sdělení. 

Je taktéž žádoucí, aby došlo k vytvoření zájmu zákazníka o informace z následujícíchnewsletterů. Neměly by se opomíjet ani nabídky slev, akcí nebo případně nových rubrik či kategorií výrobků. To způsobí, že je pak obsah zajímavější a zákazník ho snáz příjme. Nutností je i komunikace se zákazníky. Firmy by se měly zajímat o jejich názory, potřeby a přání. Jen tak mohou docílit efektivního zacílení na jednotlivé segmenty zákazníků a maximální uspokojení jejich požadavků.

 

Více o této problematice se dočtete v těchto článcích: