EasyShop propojujeme s Pohodou - podívejte se, jak to funguje

11. 2. 2015

Aplikace EasyShop je nyní kompatibilní s ERP systémem Pohoda a my jsme se stali autorizovanou agenturou pro napojení.

Na případové studii si ukážeme, jak propojení vypadá v praxi. Pro e-shop Biovara.cz, který se zabývá zdravým životním stylem, jsme vytvořili propojení na úrovni synchronizace položek, kategorií a objednávek. U položek můžete zvolit buď základní variantu, nebo ji rozšířit o obrázky a další volitelná pole.

Pohoda sama stanovuje požadavky pro napojení, podle dané specifikace jsme tedy připravili XML soubory, pomocí nichž se budou data přenášet. V praxi se z e-shopu exportují objednávky do Pohody, opačným směrem funguje přenos položek a kategorií - ty je tím pádem třeba vždy vytvářet na straně Pohody a ne EasyShopu, jak je běžné.

EasyShop je nově napojen na ERP Pohoda

www.stormware.cz

1.     Propojení kategorií

Kategorie budou tedy vytvářené v Pohodě a po importu do EasyShopu je bude možné dále editovat. Propojení kategorií splňuje následující požadavky:

 - import bude prováděn automaticky 1x denně (bude zpracován soubor umístěn na FTP serveru)
 - kategorie budou sychronizovány na základě svého interního Pohoda ID
 - pokud kategorie s daným interním Pohoda ID již bude v e-shopu aktualizovat, budou se u ní aktualizovat předávaná data (viz níže)
 - pokud kategorie s daným interním Pohoda ID ještě nebude v e-shopu existovat, bude se importovat s předávanými daty (viz níže)
 - předávaná data, která se budou importovat/aktualizovat, jsou interní Pohoda ID kategorie, název kategorie, popis kategorie (v e-shopu zobrazovaný nad výpisem zboží)
 - strom kategorií se bude měnit dle předávaného stromu kategorií v XML souboru
 - pokud kategorie nebude mít žádnou nadřazenou kategorii, bude brána jako hlavní
 - pokud kategorie již nebude v synchronizačním souboru, bude z e-shopu odstraněna
 - pokud bude kategorie smazána, budou smazány i její položky

2. Základní propojení položek

I položky budou vytvářeny na straně Pohody a do EasyShopu se budou importovat za následujících podmínek:
 
 
- položky budou synchronizovány podle svého interního ID Pohoda
- položky budou synchronizovány podle svého interního ID Pohoda
- položky budou buď vytvářeny nové, nebo aktualizujeme data u stávajících
- pokud dříve importovaná položka již nebude v synchronizačním souboru, bude z e-shopu odstraněna
- synchronizace bude automaticky spouštěna 1x denně a dále jí bude možné spustit až 4x denně pomocí webové služby
- budou importovány následující údaje o položce:
   - interní Pohoda ID položky
   - katalogové číslo položky
   - název položky
   - prodejní hladina DPH položky (jedna z hodnot 0%, 15%, 21%)
   - množstevní jednotka položky
   - prodejní cena položky
   - skladovost položky
   - příznaky novinka, výprodej, akce, připravujeme a náš tip
   - výrobce položky
   - krátký popis položky
   - podrobnosti položky
   - kategorie položky
   - EAN
 

3. Rozšířené propojení položek - obrázky

Do e-shopu se z Pohody importují obrázky společně s položkami následovně:

- budou importovány jak základní obrázky (označené atributem default = true), tak obrázky do fotogalerie
- obrázky předáváte v pohodě pouze jejich názvem (např. obrazek.jpg), je potřeba je proto buď doplnit na kompletní cestu pro stažení obrázku nebo tyto obrázky nahrávat na FTP e-shopu - tuto druhou možnost zvolil náš klient Biovara.cz

4. Rozšířené propojení položek - volitelná pole

Tuto možnost jsme u klienta nerealizovali, protože o ni neměl zájem, nicméně není problém ji zajistit. Volitelná pole se do e-shopu importují z Pohody s následující specifikací:

 - budou synchronizována podle svého interního ID Pohoda
 - nové volitelné pole bude vytvářeno s poskytnutým názvem pro interní i zobrazovaný název, ale bude možné oba změnit
 - hodnoty volitelných polí jsou synchronizovány dle svého textového názvu

 

Na závěr je třeba provést nastavení pouze na straně Pohody, v tomto případě se v ERP nastavuje pro webovou službu export objednávek z e-shopu a import položek do e-shopu. Soubor s kategoriemi je kvůli nízké frekvenci změn v případě potřeby manuálně nahráván na FTP, které server 1x denně automaticky kontroluje a případně zpracovává předané soubory.
 
Adéla Ryšavá
 
 
Máte zájem o napojení vašeho e-shopu na Pohodu? Kontaktujte nás!